Retusjert reklame

Både i reklame og på sosiale medier er det et stort fokus på å se perfekt ut. I mange reklamer blir kroppen til personene endret på. Dette er for at det som selges skal se så tiltrekkende ut som mulig. Ifølge en rapport fra SIFO kan retusjering og filtre på sosiale medier være med på å normalisere kosmetiske behandlinger og plastisk kirurgi. Når barn og unge stadig blir utsatt for retusjerte bilder eller videoer, kan dette føre til dårlig selvtillit og økt kroppspress.

For å motvirke dette kroppspresset er det innført en regel om at reklame med retusjerte personer skal merkes. All reklame hvor en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering skal merkes med et standardmerke.

På den måten får vi vite at personene i reklamen er fikset på.

Merkekravet gjelder alle former for reklame. Både reklameplakater, reklameannonser, reklamefilmer og reklame i sosiale medier skal merkes. Dette betyr at en klesbutikk som har redigert modellen som viser frem en t-skjorte i nettbutikken må legge på standardmerket. Det samme gjelder en påvirker som bruker et filter når han markedsfører den samme t-skjorten på Instagram.

Illustrasjonen viser standardmerket for retusjert reklame.  Merket består av en illustrasjon av en person hvor halvparten av personen er tegnet med en stiplet linje. Rundt personen er er det en sirkel hvor det står "Retusjert Person Reklame".
Illustrasjon av et retusjert reklamebilde. Illustrasjonen viser en smilende mann som holder en rød kaffekopp i hånda. Ordet "kaffe" er skrevet med løkkeskrift nederst på bildet. Bildet er merket med standardmerket for retusjert reklame.

Ordforklaring

Retusjert reklame: Reklame hvor en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, dette inkluderer også bruk av filter.

Retusjering eller annen manipulering: Endring av bilde eller video,  typisk «photoshopping» eller andre digitale endringer som er gjort samtidig med at bildet tas eller etter at bildet er tatt, for eksempel bruk av filter.

Hva skal merkes?

Under ser du noen eksempler på hvilke endringer som må merkes. Også andre endringer i en kropps fasong, størrelse eller hud kan føre til at reklamen må merkes som retusjert.

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS