Bilde viser fire elever som sitter rundt et bord og prater

Reklame i skolen – hvor, hvorfor og hva er egentlig lov?

Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal stå i fokus. Likevel er det av og til reklame i undervisningsmateriell, på skolens område og på arrangementer. Men er det egentlig lov?

Det er ikke slik at all reklame på skolens område er forbudt. Blant annet er eksponering av logoer lov. Det gjelder for eksempel logoene til de som leverer skolemelk eller skolefrukt.

Kjøpepress

Ifølge loven skal elevene beskyttes mot reklame som kan skape kjøpepress. Dette er kommunenes og fylkeskommunenes ansvar.

Eksempler på reklame som kan skape kjøpepress:

Reklame som påvirker holdninger og atferd

Både bildebruk, språkbruk og andre virkemidler kan påvirke barn og ungdom. Reklame som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier vil også være problematisk å ha på skolens område.

Det gjelder blant annet:

Refleksjonsoppgave:

Tenk gjennom reklamen du møter gjennom skolehverdagen – gjennom bøker, læringsmateriell som brosjyrer, hefter og digitale opplæringsverktøy, aktiviteter og utflukter, i skolegården osv.

  • Hvorfor tror du at disse bedriftene har fått lov til å markedsføre seg på skolen?
  • Hvorfor har akkurat dette materiellet blitt tatt i bruk i skolehverdagen?
  • Og hvordan tror du denne reklamen påvirker elevene?  

Ordliste

  • Målgruppe: Den gruppen et produkt eller et budskap er ment for.
  • Stereotypi: En forenklet forestilling om hvordan noe eller noen er.

Hva har du lært om reklame i skolen?

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS