Hva er reklame?

Når noen tjener penger på å fortelle om en vare eller tjeneste, kalles det reklame.

Reklame handler om å vise fram et produkt til flest mulig. Mye reklame forteller hvor bra produktet er. Men reklame er ikke bare ord og setninger. De som lager reklame kan bruke både bilder, lyd og lys for å påvirke oss.

Målet med reklame er ofte å få flest mulig til å kjøpe et bestemt produkt. Men reklamen påvirker både hva vi gjør og hva vi tenker.

Reklame er betalt kommunikasjon om en vare eller tjeneste. Det betyr at noen tjener penger på å fortelle om akkurat dette produktet.

Reklame handler om å vise fram eller fortelle om et produkt på en måte som gjør at flest mulig får vite om det. Målet er å skape interesse og oppmerksomhet rundt produktet. Slik kan reklamen bidra til at flest mulig kjøper akkurat dette produktet.

Reklamen forteller gjerne om hvor bra produktet er. Men de som lager reklame kan bruke mange forskjellige virkemidler for å påvirke folks tanker, holdninger og handlinger. Både ord, bilder, lyd, lys, musikk og tekst kan for eksempel være med på å påvirke hva vi tenker og føler, hva vi gjør, og hva vi kjøper.

Målet med Reklameskolen er at du skal lærem skal du vite hva reklame er, hvordan du kan gjenkjenne reklame og forstå hvordan den påvirker oss.

Hva er riktig?

Definisjon

Reklame er at noen får betalt for å fortelle om et produkt.

Definisjon

Reklame er betalt kommunikasjon om en vare eller tjeneste.

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS