Personvernerklæring

Nettsiden reklameskolen.no er utviklet av Frontkom på oppdrag fra Forbrukertilsynet.

Frontkom er databehandler for informasjon som blir samlet inn på nettsiden. Denne informasjonen blir lagret på egne servere i Norge.

Det er bare ansatte hos Forbrukertilsynet og Frontkom som har tilgang til opplysningene som blir lagret. En egen databehandleravtale mellom Forbrukertilsynet og Frontkom regulerer hva slags informasjon leverandøren har tilgang til og hva leverandøren kan gjøre med denne informasjonen. 

Informasjonskapsler og tipsskjema

Vil du vite mer om hvordan Forbrukertilsynet behandler personopplysninger?

Les mer i Forbrukertilsynets personvernerklæring.

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS