Om Forbrukertilsynet

Et enklere og tryggere samfunn for forbrukerne

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som fører tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, håndhever forbrukervernlovgivning og mekler i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende. 

Forbrukertilsynet jobber for et enklere og tryggere samfunn for norske forbrukere. Vi jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige avtalevilkår for norske forbrukere. Vi veileder næringsdrivende om hvilke lover og regler som gjelder for markedsføring, og vi driver informasjonsarbeid rettet mot både forbrukere og næringsdrivende. For å lære barn og unge om reklame og hvordan den påvirker oss har vi laget denne «Reklameskolen».

Reklameskolen er et digitalt undervisningsverktøy om reklame. Det er utviklet av Forbrukertilsynet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Målet er at dagens barn og unge skal få sunne og gode holdninger til reklame, og at de skal bli i stand til å ta trygge og velinformerte valg som forbrukere.

Vil du vite mer om oss?

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS