Reklameskolens logo, som består av en skinnende snakkeboble og teksten "Reklameskolen".

Kvar dag ser vi tusenvis av reklameplakatar, bilde og filmar. Det er reklame rundt oss på alle kantar. All denne reklamen påverkar korleis vi tenkjer, handlar og føler. Derfor har vi i Forbrukartilsynet laga Reklameskolen.

Her kan du lære om kva reklame er og korleis han verkar.

Kvar dag ser vi tusenvis av reklameplakatar, bilde og filmar. Du legg kanskje ikkje merke til det, men det er reklame rundt oss overalt. All denne reklamen prøver å påverke korleis vi tenkjer, handlar og føler. Det er derfor vi i Forbrukartilsynet har laga Reklameskolen. Her vil du lære om kva reklame er, kor du finn reklame, verkemiddel som blir brukt i reklame og mykje meir!

Når du lærer meir om kva reklame er og korleis han verkar, håper vi at det blir lettare å kjenne igjen reklamen, slik at du sjølv kan velje korleis du ønsker å handle i møte med den.

Kvar dag ser vi tusenvis av reklameplakatar, bilde og filmar. Mange registrerer du kanskje ikkje, men dei påverkar likevel korleis vi tenkjer, handlar og føler. Derfor har vi i Forbrukertilsynet laget Reklameskolen.

Her lærer du om kva reklame er, kor du finn reklame, verkemiddel i reklame og mykje meir!

Når du lærer meir om korleis reklame er forma og korleis han verkar, håper vi at det blir lettare å identifisere reklamen, slik at du sjølv kan velje korleis du ønsker å handle i møte med den.

Reklameskolen blei opphavleg laget for ungdomsskoleelevar. Vi jobbar med å lage eige innhald for vidaregåande skole, men dette arbeidet er dessverre ikkje ferdig enno. Derfor er mesteparten av innhaldet framleis tilpassa ungdomsskolen. Vi håper du likevel kan lære noko nyttig og interessant av tekstane og oppgåvene du finn her!

Velkommen til Reklameskolen

Del 1:

Reklamen og oss

Gå til Del 1

Del 2:

Metodar, medium og miljø

Gå til Del 2

Del 3:

Andre tema

Gå til Del 3

Vel trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelevar.

Vi jobbar med å lage eigne tekstar og oppgåver for barneskole- og
videregåendeelevar òg, men desse er dessverre ikkje ferdige enno. Derfor er dei
fleste tekstane og oppgåvene her framleis laga for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS