Er det lov å skjule reklamen?

Illustrasjonsbilde som viser en annonse på en mobiltelefon der annonsen er merket med "annonse"

Et grunnleggende prinsipp for alle medier er at det skal være et klart skille mellom redaksjonelt, personlig og kommersielt innhold. Norsk lov slår fast at reklame skal utformes på en slik måte at det tydelig fremstår som reklame. Skjult reklame er altså ikke lov!

Det betyr at all reklame i både sosiale medier og andre medier, enten tydelig må fremstå som reklame, eller være tydelig merket som reklame.

Et innlegg i sosiale medier regnes som reklame hvis det kan være med på å øke salget av en næringsdrivendes produkter eller tjenester, og den som legger det ut har fått fordeler for å gjøre nettopp det. Det gjelder for eksempel hvis man har fått penger, gratis produkter, reiser eller rabatter for å anbefale eller vise fram et produkt. Slike innlegg skal merkes som reklame.

Krav til merking

Her skal du ta stilling til hvorvidt innleggene publisert i sosiale medier er tilstrekkelig merket eller ikke.

Ordliste

  • Redaksjonelt innhold: Innhold med nyhets- eller utdanningsformål. Dette vil typisk kunne være avisartikler, lærebøker, faglitteratur med mer.
  • Personlig innhold: Innhold som er basert på ens egne oppfatninger og vurderinger.
  • Kommersielt innhold: Innhold med salgsfremmende formål. Dette vil typisk være alle former for reklame.

Lovens krav

I lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 3 er det krav til at markedsføring skal utformes og presenteres på en slik måte at den tydelig fremstår som markedsføring.

Ekstra: Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om merking av reklame i sosiale medier, finner du mer informasjon på nettsidene til Forbrukertilsynet.

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS