Vern i lovgivningen

Barn og unge er gitt et særlig vern mot markedsføring. Vernet gjelder ikke bare i markedsføring som er rettet mot barn og unge, men i all markedsføring. Dette er fordi barn og unge også eksponeres for markedsføring som ikke er spesifikt rettet mot dem.

Følgende typer reklame kan være ulovlig når det rettes mot barn og unge:

Definisjon

Barn og unge: Med barn og unge menes alle personer under 18 år.

Ekstratekst: Modellkurs for jenter

«Hei, kunne du tenke deg å delta på modellkurs? «

Slik begynte meldingene sendt fra en modellagent til unge jenter på Instagram. Er slik markedsføring egentlig lov?

Hva slags reklame er tillatt

Her skal du vurdere hvilke av de følgende typer reklame som er tillatt der mottaker er under 18 år. Trykk på plusstegnet for å forstørre bildene.

Send oss et tips

Har du sett reklame som kan være ulovlig? Da kan du tipse Forbrukertilsynet!

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS