Bilde viser seks ungdommer som alle står å kikker på mobiltelefonen sin.

Barn og unge som målgruppe

Barn og unge eksponeres i dag for reklame i større grad enn før. Reklame er overalt. Det er på skolen, i læringsmateriell, på skolebussen og på TV. Særlig på sosiale medier er reklametrykket stort. Med en økende tilstedeværelse på sosiale medier blir også barn helt ned til niårsalderen utsatt for store mengder reklame.  

I en undersøkelse utført av Medietilsynet i 2020, svarte 7 av 10 i aldersgruppen 13-18 år at det var for mye reklame på sosiale medier. Samme undersøkelse viste at omtrent halvparten av 13–18-åringer har mottatt reklame for produkter som skal sørge for vekttap eller gi større muskler. Mange oppga også at de hadde mottatt reklame for kosmetiske inngrep, tobakksprodukter, alkohol, pengespill og gamling.  

Refleksjonsoppgave:

Har du sett en reklame du synes var upassende? Føler du at det er mye reklame på sosiale medier? Hvorfor?

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS