Metoder, medier og miljø

I denne delen går vi inn på noen spesifikke temaer innenfor reklame. Her vil du lære mer om påvirkermarkedsføring, personrettet reklame, og klima- og miljøpåstander i markedsføring. Ikke minst vil du i denne delen lære mer om skjult reklame – slik at du forhåpentligvis kjenner den bedre igjen når du scroller på sosiale medier!

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS