Til læreren

Om Reklameskolen

Reklame er «enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge.»  

Snl.no: Reklame

Reklameskolen er et digitalt undervisningsverktøy om reklame utviklet av Forbrukertilsynet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Målet er å formidle kunnskap til barn og unge om reklame på en lettfattelig og engasjerende måte, og øke kunnskapen om hvordan denne påvirker oss.

Læreplanmål

Reklameskolen passer godt inn i norsk- og samfunnsfaget, men det kan gjerne også jobbes tverrfaglig med temaet.

I avslutningen av del 1 i Reklameskolen får elevene i oppgave å lage en egen reklamefilm. Dette kan være relevant å knytte opp mot kunst- og håndverksfaget.   

Overordnede kompetansemål

Kompetansemål i spesifikke fag

Reklameskolen kan knyttes opp mot kompetansemål i følgende fag:

Forberedelser, undervisning og vurdering 

Reklameskolen er utviklet som et komplett læreverk som elevene i stor grad kan navigere gjennom selv. Den består av tre deler med underkategorier. Disse inneholder film, bilder, infotekst, interaktive oppgaver og refleksjonsoppgaver.

Målet med Reklameskolen er å gi elevene kunnskap og kompetanse om reklame, påvirkere, avsendere og å avkle budskap.  Elevene får umiddelbart svar på om de svarer rett eller galt på oppgavene, så Reklameskolen legger ikke opp til noe rettearbeid. Undervisningsopplegget inneholder filmer med lyd, så vi anbefaler at elevene har øretelefoner tilgjengelig.   

Vi anbefaler at man setter seg grundig inn i innholdet før undervisningen, og vurderer hvilke av refleksjonsoppgavene elevene skal løse selv, og hvilke som skal drøftes i plenum. Alle oppgavene kan løses på egenhånd, men det kan også gi en god diskusjon og refleksjon om det velges ut en eller flere av disse som man kan ta i plenum i klassen.  Videre kan det gi et bedre læringsutbytte om Reklameskolen knyttes til relevant reklame for elevene. Det kan derfor være en fordel å be elevene legge ekstra merke til reklame de møter i dagene før de skal gjennom Reklameskolen.

Filmoppgaven

Del 1 i Reklameskolen avsluttes med en oppgave hvor elevene skal lage en egen reklamefilm. Dette er en større oppgave som vi anbefaler at det settes av god tid til, og at det gjerne jobbes tverrfaglig med denne oppgaven. I et slikt tilfelle er det fint å se norsk og samfunnsfag opp mot kunst og håndverk. Oppgaven hvor elevene skal lage sin egen reklamefilm gir et godt grunnlag for å vurdere elevenes læringsutbytte. Her kan man vurdere om elevene for eksempel: 

  • Har forstått de grunnleggende prinsippene bak reklame. 
  • Forstår målgrupper og målgruppetilpasninger. 
  • Kan bruke reklamens virkemidler. 
  • Forstår avsenderrolle.  

Andre nyttige nettsider

Bildet viser et par hender som skriver på tastaturet på en laptop.

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS