Litteratur og kilder

Da vi laget Reklameskolen hentet vi tall, statistikk, definisjoner og litteratur fra både oppslagsverk, rapporter, forskningsartikler og mange andre kilder.

Hvis du vil vite mer om noen av temaene du har lært om, kan du kanskje finne mer informasjon her.

Nettsider

Avisartikler

Rapporter

Lover, forarbeider og vedtak

Tidsskrifter

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS