Illustrasjon av en avtaleinngåelse i form av et håndtrykk

Avtaler og vilkår

Du har kanskje hørt at avtaler skal holdes? Men visste du at det også gjelder for det du avtaler muntlig? Men hva betyr det egentlig at avtaler skal holdes?

Når vi sier at «avtaler skal holdes» mener vi at du og den du inngår avtalen med ikke bare kan trekke dere fra avtalen. Det er ingen krav til hvordan avtalene skal inngås. Dette kalles «formfrihet» og innebærer at avtalen kan inngås muntlig, skriftlig eller på en annen måte. Det er likevel lurt å tenke på om du bør avtale noe skriftlig, for å sikre at du har dokumentasjon dersom det skulle oppstå uenigheter i etterkant. Videre er det greit å være klar over at det er du som bestemmer om du ønsker å inngå avtalen. Dette kaller vi «avtalefrihet».

I mange tilfeller vil det være den næringsdrivende som bestemmer innholdet i avtalen uten at du som forbruker har mulighet til å påvirke avtalevilkårene. Derfor er vi i Forbrukertilsynet opptatt av å føre tilsyn med de næringsdrivendes avtalevilkår, slik at de ikke blir urimelige for deg og meg som forbrukere.

Ekstratekster: Økonomitips for russetiden, og Avtale om privatskoler

Gjør gode valg før russetiden:

Avtale om privatskoler:

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS