Hver dag ser vi tusenvis av reklameplakater, bilder og filmer. Det er reklame overalt!

All denne reklamen påvirker hvordan vi tenker, handler og føler. Derfor har vi i Forbrukertilsynet laget Reklameskolen.

Her kan du lære om hva reklame er og hvordan den virker.

Hver dag ser vi tusenvis av reklameplakater, bilder og filmer. Du legger kanskje ikke merke til det, men det er reklame rundt oss overalt. All denne reklamen prøver å påvirke hvordan vi tenker, handler og føler. Det er derfor vi i Forbrukertilsynet har laget Reklameskolen. Her vil du lære om hva reklame er, hvor du finner reklame, virkemidler som brukes i reklame og mye mer!

Når du lærer mer om hva reklame er og hvordan den virker, håper vi at det blir lettere å kjenne igjen reklamen, slik at du selv kan velge hvordan du ønsker å handle i møte med den.

Hver dag ser vi tusenvis av reklameplakater, bilder og filmer. Mange registrerer du kanskje ikke, men de påvirker likevel hvordan vi tenker, handler og føler. Derfor har vi i Forbrukertilsynet laget Reklameskolen.

Her lærer du om hva reklame er, hvor du finner reklame, virkemidler i reklame og mye mer!

Når du lærer mer om hvordan reklame er utformet og hvordan den virker, håper vi at det blir lettere å identifisere reklamen, slik at du selv kan velge hvordan du ønsker å handle i møte med den.

Reklameskolen ble opprinnelig laget for ungdomsskoleelever. Vi jobber med å lage eget innhold for videregående skole, men dette arbeidet er dessverre ikke ferdig ennå. Derfor er mesteparten av innholdet fortsatt tilpasset ungdomsskolen. Vi håper du likevel kan lære noe nyttig og interessant av tekstene og oppgavene du finner her!

Velkommen til Reklameskolen!

Del 1:

Reklamen og oss

Gå til Del 1

Del 2:

Metoder, medier og miljø

Gå til Del 2

Del 3:

Andre tema

Gå til Del 3

Velg trinn

Vi begynte med å lage Reklameskolen for ungdomsskoleelever.

Vi jobber med å lage egne tekster og oppgaver for barneskole- og videregåendeelever også, men disse er dessverre ikke helt ferdige ennå. Derfor er de fleste tekstene og oppgavene her fortsatt laget for ungdomsskolen.

Barneskole

Barneskole

Ungdomsskole

Ungdomsskole

VGS

VGS